Stadsnära Lantgård Lidköping

Stadsnära lantgård i Lidköping drivs som ekonomisk förening. Vem som helst som ställer upp på föreningens grundvärderingar kan bli medlem men endast personer över 18 år kan väljas in i styrelsen.

Föreningens stadgar anger att ingen vinst kan delas ut till medlemmarna, ev överskott återinvesteras i verksamheten. Om föreningen skulle upplösas återgår gården till Lidköpings kommun och ev kvarstående medel skänks till en organisation med likvärdiga värderingar.

Organisationsnummer: 769627-6307
Bg: 553-0761
Swish: 123-590 29 11

Styrelse:
Katarina Sundberg (ordförande)
Jan Johansson
Kirsten Eriksson
Jimmy Ivarsson
Susanne Leverén

 

 
Kommande event:

Visa alla »