Stadsnära Lantgård Lidköping

Stadsnära lantgård i Lidköping drivs som ekonomisk förening. Vem som helst som ställer upp på föreningens grundvärderingar kan bli medlem men endast personer över 18 år kan väljas in i styrelsen.

Föreningens stadgar anger att ingen vinst kan delas ut till medlemmarna, ev överskott återinvesteras i verksamheten. Om föreningen skulle upplösas återgår gården till Lidköpings kommun och ev kvarstående medel skänks till en organisation med likvärdiga värderingar.

Organisationsnummer: 769627-6307
Bg: 553-0761
Swish: 123-590 29 11

Styrelse:
Katarina Sundberg (ordförande)
Jan Johansson
Kirsten Eriksson
Jimmy Ivarsson
Susanne Leverén

 

 
Kommande event:

2018
25

Mars

Årsstämma Stadsnära Lantgård Lidköping ek för

Årsstämma för medlemmar.
Erlagd årsavgift för 2018 samt ålder över 18 år krävs för rösträtt.

Kallelse går ut via mail (post för dem som inte angivit mailadress) ca 4 veckor innan.

Läs mer »

Visa alla »