Stadsnära Lantgård Lidköping

Stadsnära lantgård i Lidköping drivs som ekonomisk förening. Alla som accepterar föreningens grundvärderingar är välkomna att bli medlemmar, dock kan endast personer över 18 år väljas in i styrelsen.

Föreningens stadgar anger att ingen vinst kan delas ut till medlemmarna, ev överskott återinvesteras i verksamheten. Om föreningen skulle upplösas återgår gården till Lidköpings kommun och ev kvarstående medel skänks till en organisation med likvärdiga värderingar.

Föreningens verksamhet

Den Stadsnära Lantgården har sin verksamhet i tre områden; djur, trädgård och butik/café. Inom dessa områden arbetar vi med socialt företagande och besöksnäring på olika sätt. Vi jobbar aktivt med att göra och hålla våra miljöer så tillgängliga som möjligt för alla. 

Det sociala företaget

På Lantgården arbetar vi för allas möjligheter! 
Vi som dagligen är på Lantgården är här på olika förutsättningar och arbetar inom något av verksamhetsområdena. Några av oss är anställda, några arbetstränar eller praktiserar medan några arbetar ideellt med drift eller andra uppdrag. 

Är du intresserad av att vara på Lantgården? Kontakta oss på ledning@lantgarden.com eller på telefon.

Den öppna gården

På Lantgården tar vi inget inträde, detta för att alla ska ha möjligheten att besöka oss!
Här kan du besöka gårdsbutik med café, loppis, trädgård, lekplats, klapphagar, stall och snickarbod under våra öppettider.

Är du intresserad av att besöka Lantgården med större sällskap eller klass? Kontakta oss på info@lantgarden.com eller telefon.
Vi erbjuder guidningar och servering.

Gårdstelefon: 072-397 88 97


Organisationsnummer: 769627-6307
Bg: 553-0761
Swish: 123-590 29 11

Styrelse:
Jan Johansson (ordförande)
Jacob Hassel (vice ordförande)
Mikael Nordström
Sven Bengtsson
Yvonne Träff


 

 

 
Kommande event:

Visa alla »