Information om personuppgiftsbehandling
–  medlemmar

 

Stadsnära Lantgård Lidköping ekonomiska förening (”Stadsnära Lantgård”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Stadsnära Lantgård är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på info@lantgarden.com. Medlemskapet i Stadsnära Lantgård är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar och sparar i vårt administrationsprogram om dig är namn, personnummer (ej de fyra sista siffrorna, som dock finns med på det papper du skrivit på vid inträde – om du skrev med dem), adress, e-postadress och telefonnummer.
Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Stadsnära Lantgård är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Stasnära Lantgård har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att vi ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i vårt administrationssystem. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Stadsnära Lantgård samarbetar med för nödvändig behandling för vår räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckeri för tryck och framtagande av medlemskort. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Stadsnära Lantgård behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss, och enligt lag 7 år efter utträde ur föreningen. (3 kap. 8 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar).

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till Stadsnära Lantgård Lidköping ekonomiska förening . Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritets-skyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgifts-behandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få utskick från oss kan du när som helst kontakta oss på Stadsnära Lantgård och begära att vi stoppar utskicken.

 

Kommande event:

Visa alla »